od 5. 10. 2022 do 30. 11. 2022

Barvy, plochy, ráje

Vladimír Kiseljov – BARVY, PLOCHY, RÁJE

Multimediálních umělec Vladimír Kiseljov (nar. 1984 v Boskovicích) vstupuje do hájemství malovaných obrazů bočním vchodem, neboť původním zaměřením je divadelní scénograf a režisér, kterého lákají velké hudební formy a osobnosti minulosti. Klasická hudba také výrazně ovlivňuje Kiseljevovo malířské dílo, ať už se jedná o motivy, rytmus, barvy. V malířství si ohledává různé způsoby a přístupy, experimentuje s formami, tíhne k symbolickým způsobům vyjadřování.

Vystudoval scénografii na brněnské JAMU, stážoval na Kunstuniversität v rakouském Grazu; propojuje divadelní, scénické, hudební, malířské a spisovatelské aktivity; chtělo by se říci v duchu wagnerovského gesamtkunstwerku. Ve své malířské tvorbě vychází vstříc estetickým paradigmatům, zastává názor, že malířské dílo by se mělo především líbit. Z mého pohledu je Kiseljevova silná stránka v symbolických kompozicích, v nichž se dostal do blízkosti anglických stuckistů, neklidný duch malířského hledání ho však vrhá také na cestu výrazně barevné a expresivní abstrakce, zkouší si i abstrahovaná figurální témata. Kiseljov si nepřestává idealizovat svět umění, ve kterém pátrá po svém osobním ráji, který by mohl být rájem i pro nás ostatní.

Martin Dostál
Kurátor výstavy

[69]

Nahoru