24. 9. – 15. 11. 2015


Kurátorka – Barbora Maštrlová

Crazy over you in Prague

Autor – Charles Thomson

O výstavě

Crazy over you in Prague je první samostatná výstava Charlese Thomsona, jednoho z otců mezinárodního hnutí Stuckismus, v České republice.

Stuckismus se zrodil v roce 1999 coby hnutí za podporu figurativní malby v opozici vůči umění konceptuálnímu a postmoderně. Hlásá návrat k autenticitě a spiritualitě umění a jde proti samoúčelnému překračování hranic, které podle něj vede pouze k vyprazdňování duchovní podstaty umění. Stuckismus jako takový má za 16 let své existence přívržence po celém světě (v 50 zemích funguje 240 skupin, které se k němu hlásí.

Na stuckismu je sympatické a nedocenitelné, že vrací umělci právo na svobodné, autentické hledání formy i obsahu skrze postupy, z nichž se moderní výtvarné umění zrodilo a které jsou již poměrně dlouho světem umění zavrhovány jako zastaralé. Proto má hnutí takovou mezinárodní rezonanci. Postupy, k nimž se hlásí, si totiž řada umělců přeje svobodně realizovat a nebýt přitom permanentně označována za anachronické a mimo kontext současného jazyka umění. Protože byť je jedna z funkcí umění a umělce udržovat svůj jazyk aktuální, stále zde zůstává zodpovědnost za vytváření mostů porozumění mezi včerejškem, dneškem a zítřkem.

About exhibition

Crazy Over You in Prague is the first solo exhibition in the Czech Republic by Charles Thomson,co-founder of the art movement Stuckism.

Stuckism was established in 1999 to support figurative painting in opposition to conceptual and post-modern art. Stuckism aims for a return to authenticity and spirituality in art. In 16 years of its existence, the movement has engendered a worldwide following of 240 Stuckist art groups in 50 countries.

Stuckism asserts the right of every artist to search for authentic forms of expression as the crucial foundation of proper creative art. It promotes and values the original means through which contemporary art came into existence in the first place, and which are often dismissed by the art world as old-fashioned. That is exactly why Stuckism resonates so strongly within an international context. The modernist methods it acknowledges are valuable for many artists who do not want to be labelled anachronistic and excluded from the contemporary art scene simply because they use such methods.

SLOVO UMĚLCE

Koncepce této výstavy vychází z mé samostatné expozice Crazy Over You v londýnské Trispace Gallery (2014). Pražská výstava na ni navazuje nejen názvem, který v angličtině obecně charakterizuje někoho, kdo je bláznivě zamilován, ale i volbou obrazů. Původní londýnský koncept však pražské pokračování dále rozvíjí.

Chtěl jsem, aby název výstavy ilustroval vazby, které v České republice mám díky spřízněným malířům, plus rezonoval s potenciálními návštěvníky a diváky. Uspořádání obrazů bylo navíc přímo ovlivněno prostorem galerie Černá labuť. Konotací bylo vícero: londýnská výstava byla mojí první samostatnou expozicí po 12 letech, pražská výstava je mojí vůbec první samostatnou expozicí mimo Londýn.

Ta dlouhá pauza má dva hlavní důvody. Hodně času jsem strávil propagací Stuckismu, organizováním výstav, kurátorskou a redakční prací, což znamená, že jsem se soustřdil především na skupinovou práci a prezentaci. Nicméně, je zde i další důvod, z mého pohledu možná vážnější – nedařilo se mi malovat takové obrazy, jaké bych býval chtěl.

THE ARTIST´S VIEW

This show is based on my solo show, Crazy Over You, in 2014 at the Trispace Gallery, London, the show title being a common English expression about someone who is madly in love. The Prague show is very much a development of the London show, including key paintings, but adding the variety of work done since.

I wanted the title to reinforce the Czech connection, as the arrangement of work is “site specific”, influenced by the layout of the gallery and my contacts there, as well as the potential audience. The London show was my first solo show in 12 years. The Prague show is my first solo show of paintings outside London.

There are two reasons for the long gap. The first is that a lot of my time has been taken up with the Stuckism art movement in promoting, organising, editing and curating, so I have concentrated on group shows. However, there is another reason, which I think is more important – that I had not managed to do the kind of paintings I really wanted to.

www.stuckism.com

[4]

Nahoru