8. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Factory Tour

O AKCI A AUTORECH

V roce 2018 (6. srpna) uplynulo devadesát let od narození Andyho Warhola – posledního renesančního umělce, který pozitivně ovlivnil kulturu 60. let. Byl nejenom skvělý výtvarník, ale také režisér filmů, producent významných hudebních skupin a zakladatel a provozovatel FACTORY, prostoru, kde se od šedesátých let scházeli největší osobnosti kulturního života v New Yorku. Svoji tvorbou ovlivnil snad všechny nejvýznamnější umělce činné především v 60. a 70. letech. Cílem projektu je upozornit nejenom na tvorbu Andyho Warhola, ale především na jeho vliv na naší uměleckou kulturu – výtvarnou, filmovou, ale i hudební.

Před dvěma léty vzniknul nápad oslovit české výtvarníky. Téměř třicet českých a slovenských výtvarníků vytvořilo svoji výtvarnou originální poctu AW. Na tomto místě je důležité říci, že nikdo z oslovených výtvarníků spolupráci neodmítnul. Vznikla tak naprosto unikátní sbírka současného českého umění, která obsahuje obrazy malované na plátna, sítotisky, fotografie i plastiky. Umělci se buď přímo nechali inspirovat tvorbou nebo životem Andyho Warhola, nebo do sbírky přispěli svojí prací z minulých let. Většina děl na výstavě je ale z roku 2018.

Výstava FACTORY TOUR je putovní. Její prezentace začala v červnu 2018 v českobudějovické Galerii 1. Poté se na sezonu přestěhovala do Muzejního a galerijního centra na Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Následovala výstava v městské galerii OKO v Opavě. Celý projekt vyvrcholí výstavou v Galerii Černá labuť v Praze.

Produkce výstavy:
GALERIE 1, České Budějovice

Kurátor:
Miroslav Houška

Prohlídky možné v sobotu a neděli od 14 do 18 hodin nebo po předchozí domluvě na art@cernalabut.cz

ABOUT THE EXHIBITION AND THE ARTISTS

In 2018 (August 6th), it has been ninety years since the birth of Andy Warhol – the last renaissance artist that positively influenced the culture scene of sixties. He was not only a great artist but also a director, a producer of outstanding bands, a founder and an owner of THE FACTORY, a well-known studio that brought together the biggest celebrities of the New York’s cultural life in 1960s. Throughout his work, he has influenced most probably all eminent artists during the sixties and seventies. The aim of this project is to draw an attention to Andy Warhol’s work but most importantly to his impact on our current artistic culture – fine arts, film and music.

Two years ago, we got the idea to approach Czech artists. Almost 30 Czech and Slovak artists created their own original honour to Andy Warhol. We are happy to say that none of them declined our offer for a collaboration. We have brought an utterly unique collection of a contemporary Czech art into being, that includes paintings on canvas, silk-screen printings, photographies and sculptures. Andy Warhol’s artworks and his life have been one of the inspiration for our artists. Some artists have contributed to the collection with their own artworks from previous years. Most piece of works in our exhibition were created in 2018.

The FACTORY TOUR is a travelling exhibition. In June 2018, we had started with its presentation in Gallery 1 in České Budějovice. Thereafter, we had moved the exposition into the museum and gallery centre in Žerotín castle in Valašské Meziřící. After that, you could admire the collection in the town gallery OKO in Opava. The whole project will crown with the exhibition in Art Gallery Černá labuť in Prague.

The event production:
GALERIE 1, České Budějovice

Gallery curator:
Miroslav Houška

Saturday and Sunday 2–6 pm
Dates upon request in advance, via e-mail art@cernalabut.cz

[98]

Nahoru