5. 12. 2015 – 29. 1. 20176

VERNISÁŽ

Výstava jako důkaz prorocké síly Hauschkova umění. Ač sám je stuckistou, tedy umělcem “zatvrdlým” (nebo “zatvrzelým”), tahy štětce dokáže přesně zachytit návštěvníky vernisáže, která teprve nastane. Přestože autor neprošel klasickým uměleckým vzděláním, dopracoval se k velmi zajímavé podobě malby, která osciluje mezi abstrakcí a figurací. “Vernisáž” nabídla ukázky z jeho aktuální tvorby.

O VÝSTAVĚ

Utkvělé vize donutily Jiřího Hauschku přetvořit celkem nudné road movie v sérii osudových zjevení, která s úspěchem představuje v předních galeriích. Během své pozorovací mise za volantem se loňské pásy špinavého sněhu vrší ve wagnerovskou nekonečnou melodii komponovaného orgasmu, rostou v černé hory kávových sedlin a věstí všeobecný zmar pramenící z dědičné viny. Přesto autor dokáže ubrat plyn a projíždět kolem takových míst bez zaváhání. Žádná zbytečná hysterie, kterou prožíval Edvard Munch kvůli červeným mrakům. Jiří Hauschka je totiž apokalyptik – pohodář.

A přesto nás jeho díla v klidu nenechávají. Pokaždé vzbudí až nemístný, trapný pocit. Malíř nás totiž ponechává v nejistotě, zda vnímat dílo pouze jako sebeironický komentář banálních situací při kterých ztrácíme nervy, nebo je to skutečně prožívaná mytologie zániku v každé vteřině ubíhající cesty. Skrze obrazy neustále probíhají jakési proudy zhmotnělého vědomí – osudové energie, které nemůžeme uniknout. V malbě Jiřího Hauschky je obsažen jeho vlastní životní příběh neustálého odchodu. A ten imponuje každému, kdo chce prolomit klec svých povinností, sbalit se a odejít, začít bojovat s vlastním osudem.

ABOUT EXHIBITION

Obsessive visions forced Jiří Hauschka to transform a quite boring road movie into a series of fateful revelations that he successfully presents in leading galleries. During his observation mission behind the steering wheel, the last year´s strips of dirty snow pile up in endless Wagnerian melody of composed orgasm, grow into black mountains of coffee sediments and presage general frustration steeming from inherited quilt. Still, the author is able to take his foot off the accelerator and pass by such places without hesitation. No such things as the unnecessary hysteria experienced by Edvard Munch because of red clouds. Jiří Hauschka is an apocalyptician, yes, but an easy-going one.

O AUTOROVI

Jiří Hauschka maluje již od dětství, avšak nikdy se malířství nevěnoval naplno. Na střední škole se zájmem naslouchal učitelům při hodinách dějin umění; když se v probírané látce dostali k surrealistům, zamiloval si je. Malířství však stále ustupovalo jeho četným zájmům. Teprve ve svých 38 letech se rozhodl obrátit veškerou pozornost k výtvarné činnosti.

Hauschka se ve své tvorbě nevztahuje k jednomu konkrétnímu umělci či uměleckému hnutí. Naopak se snaží být otevřený a vnímavý vůči svému okolí a vybírá si z něho podněty, které jsou blízké jemu samotnému a korespondují s jeho výtvarným projevem. V posledních letech se do jeho děl výrazně promítl vliv mezinárodního uměleckého hnutí Stuckistů, jehož se stal členem. Inspirací se Hauschkovi stává vše, co je vizuálně zajímavéa má silný příběh. Ostatně příběh je to, čím chce autor k divákovi promlouvat.

ABOUT AUTHOR

Although Jiří Hauschka has been painting since childhood, he never commited himself fully to it. When the history of art was discussed at high school, he fell in love with the surrealists. However, he would still prefer a whole range of other interests to painting. Only when he was about 38 years old, he focused completely on his creative activities and took on painting for real.

Hauschka does not relate to one particular painter or art movement. He does the very opposite, trying to be open and receptive to everything around him and picking up various elements which are close to his personality and correspond with his artistic language. Lately, he has been largely influenced by the international Stuckist movement which he joined. He is inspired by anything that is visually interesting and contains a strong story. The story throuch which the author aims to speak to his audience.

[48]

Nahoru