od 15. 3. 2022 do 29. 5. 2022

Jiří Votruba – My pozorujem medvídky, medvídci zase nás

O AKCI A AUTORECH

Jiří Votruba (narozen 8. 12. 1946 v Praze) je zajímavý umělec na české scéně, který s úspěchem remixuje ve svých obrazech a dalších dílech strategie amerického modernistického malířství po druhé světové válce, okořeněné současnými obrazovými experimenty a vizuálními zkušenostmi z Japonska a také z grafického designu. Zkušený divák se potěší tímto uvolněným, vtipným a kreativním remixem, s jasnozřivým plošným cítěním, jasnými barvami, malířskou hrou, vizuálním příběhem a zvýrazněnou konturou, která odkazuje nejen k výtvarnému kánonu japonských dřevořezů, ale také ke komiksu a české ilustrátorské tradici, kterou máme všichni tak čertovsky a ladovsky pod kůží.Na recentní černolabutí prezentaci si obzvlášť uvědomíme ohlas amerického pop-artu a celosvětové spotřební kultury, včetně dětských medvědích mazlíčků a již zmíněných komiksů, které jsou v některých zemích (Japonsko, USA, Francie) zásadní součástí národní vizuality. V těchto i v dalších dílech svým originálním způsobem zaceluje Votruba jistou mezeru v tvůrčí reflexi podnětů z neevropského vysokého i “konzumního“ umění, kterému se až na výjimky české umělecké prostředí po desetiletí vyhýbalo.Votruba má v umění rád mentální a vizuální pohyb dopředu, dozadu i do stran, je umělcovým přiznáním k fascinaci možnostmi, které takové mixování nabízí, přitom ani na chvíli nepochybujeme, že je tento způsob tvorby dnes navýsost aktuální. V pozadí celého autorova díla lze navíc vnímat zkušenost úspěšného grafického designéra, který míří cíleně ke svému vizuálnímu cíli.

Martin Dostál, kurátor

www.votruba.cz

[139]

Nahoru