30. 8. – 20. 11. 2017

Joe Machine: From the Gutter to the Stars

Výstava jednoho z nejpozoruhodnějších britských výtvarníků současnosti. V jeho obrazech se objevují námořníci, prostitutky, boje nožem, mýty staré Británie i příběhy z knihy Genesis.

O AKCI

Malíř se prostřednictvím obrazů vyrovnává po svém s takovými zásadními příběhy a zkušenostmi, jaké poskytuje Starý zákon či židovská a kabalistická tradice, ale také například ruská socialistická revoluce. Záchytným bodem je ovšem také cyklická proměna přírody, zachycená v snad až snové, pohádkové stylizaci. A také jeho vlastní život, zkoumání sebe sama jako bytosti uprostřed lidí, život, který se slovy malíře „ pohyboval mezi zločinem a uměním“, život, jehož součástí je i explicitní hetero i homosexuální sexualita, která se neskrývá za fasádu měšťanského života, ale je stejně přítomná jako touha po nejvznešenějším. Malíř věří svým schopnostem, zůstává pevně stát ve figurální tradici umění britského impéria, ale současně dochází k vlastnímu vizuálnímu stylu. Či možná stylům, protože s každým tématem a novou kolekcí obrazů, s novým tématem, se způsob jeho malby určitým způsobem proměňuje, nebo spíše nově definuje. Machine tak potvrzuje, že umění je pro něj zásadním projevem hledání, důvodem existence, znovu a znovu kladenou otázkou. Neutuchajícím nadšením z objevování těch jazyků umění, které mají pádnost jasné výpovědi, jsou hmatatelné, jako sám syrový život, jsou mimo intelektuální konstrukce, jsou napínavé svou kontradikcí tradiční formy a nečekaného motivu. Nezapře v obrazech svůj původ, a také nezapře důvod svého malování. Jeho malování je totiž jeho život. Z Pekla do Ráje.

Galerie je pro veřejnost přístupná od soboty do neděle, a to vždy
od 14 do 18 hodin. Možnost soukromých prohlídek kdykoli mimo uvedené termíny po předchozí domluvě na art@cernalabut.cz.

Gallery is open to the public on Saturday and Sunday, from 2 pm to 6 pm. Private views upon request, via e-mail art@cernalabut.cz.

O AUTOROVI

Joe Machine (1973) je zakládajícím členem a předním představitelem figurativní malby v umělecké skupině Stuckisté, kterou v roce 1999 založil Charles Thomson a jež se od té doby stala mezinárodním hnutím 240 skupin v 50 zemích, čítajícím více než 2 500 umělců. Mezi další příznivce díla Joe Machina patří světově uznávaný kritik Edward Lucie-Smith, autor více než 150 knih, včetně publikace Art Today (Současné světové umění), který přirovnal Machina k jiným pozoruhodným britským umělcům samoukům, jako je Francis Bacon a William Blake. Joe Machine se zúčastnil mnoha sólových i skupinových výstav v Británii i ve světě, vydal i několik básnických sbírek a hraje s kapelou, věnující se drsným námořnickým songům.

Joe Machine (1973) is a founding member and leading artist of the figurative painting art group Stuckism established in 1999 by Charles Thomson and since then becoming an international movement of 240 groups in 50 countries with over 2500 artists. Among vivid supporters of Machine’s work is the world-renowned critic Edward Lucie-Smith, author of over 150 books (including Art Today) who has likened Machine to other remarkable self-taught British artists, such as Francis Bacon or William Blake. Joe Machine held many solo and group exhibitons in Great Britain as well as worldwide. He published several poetry collections and plays in a band focusing on distinctive renditions of sailor songs. This is his first solo show in Prague.

www.stuckism.com

Reportáž na ČT1 – Události v Kultuře

Fotogalerie z vernisáže

[85]

Nahoru