Josef Zlamal a Richard Štipl – Stalo se za bílého dne – vernisáž / Josef Zlamal and Richard ŠtiplIt Happened in Broad Daylightvernissage

Fotogalerie z vernisáže výstavy Josefa Zlamala a Richarda Štipla – Stalo se za bílého dne / The photo gallery of Josef Zlamal and Richard Štipl – It Happened in Broad Daylight vernissage – 28.1.2020

[120]

Nahoru