12. 11. 2019 – 31. 1. 2020

Josef Zlamal / Richard Štipl – Stalo se za bílého dne

O AKCI A AUTORECH

Josef Zlamal + Richard Štipl – Stalo se za bílého dne

kurátor: Martin Dostál

Ve svých kresbách a obrazech navazuje mladý česko-německý umělec Josef Zlamal vzrušující dialog s různými fázemi vývoje umění. Přes svůj výrazný optimismus vyjadřuje ve svém díle obavu z přerušení civilizační a umělecké kontinuity, z přetržení existenciální nitě, která nás jako pupečční sňůra přidržuje při zdravém rozumu. Jako příslušník německo-české rodiny vnímá nutnost přesahu geografické a kulturní determinace, stejně jako nutnost intenzivní komunikace napříč jazyky, kulturami a uplývajícím časem. Své náročné kresebné dílo neuzavírá do sebe, ale otevírá ho k otevřenému dialogu s jinými díly, se kterými ho pojí ideové i formální souvislosti.Josef Zlamal se v roce 1983 narodil v moravském Šternberku do česko-německé umělecké rodiny. Prostředí, kde Josefův dědeček i otec byli vytvarnými umělci, a pochopitelně i vědomí poněkud odlišného původu od ryze českého prostředí, formovali mladého tvůrce osobitým směrem. Za hlavní výrazový prostředek si zvolil figurální kresbu, která svou expresí a exaltovaností nezapře výrazné odkazy, parafráze a citace pozdněgotického umění německé a vlámské provenience. Odtud pramení i motivy Zlamalových kreseb, jako je Genesis, Apokalypsa či hrdinství sv. Jiří, umělec je však vnímá v přesahu k dnešním situacím ve všedním i obecném životě. Ostatně v dalším plánu se odkazuje ke komiksu, k německému expresionismu či k němému filmu a filmu noir, nechybí ani vztah k postmoderním vyprávěním a uměleckým strategiím od 90. let minulého století po současnost. Nechybí ani inspirace z literárního světa Friedricha Dürrenmatta (odtud i název výstavy v Galerii Černá labuť), Thomase Bernharda nebo Karla Čapka. Zlamalova díla ale mají obecný a srozumitelný obsah, a ovšem zaujmou i nezúčastněného diváka mimořádnou kresebnou intenzitou. Poslední dobou se v jeho práci objevuje stále zřetelněji radostnější nota, nesená například motivy se světa zvířat. Josef nám tím sděluje, že přes vškerou vážnost a tíhu světa je možné, a možná i nutné, být přeci jen životním optimistou.V určitých fázích své tvorby také propojoval kresby s plastikami Richarda Štipla; na výstavě je zastoupeno několik jejich společných prací. Kresba na figurální plastice, nebo jako součást reliéfu, je nejen specifickým rozvinutím tendence, která se objevuje v plastice posledních více jak padesát let, tedy dotváření jejího povrchu barvou či jinými zásahy, ale zejména významově extenzivním zvýrazněním jejího smyslu.Česko-kanadský sochař střední generace Richard Štipl (narozen 23. března 1968 ve Šternberku) dokáže diváky svým plastickým, lehce hyperrealistickým světem, stáhnout hlouběji do hlubin vědomí, než by si přáli i v té nejtemnější počítačové hře. Richard je známý svými precizně vyvedenými sochami či seskupením soch, jejichž východiskem může být vyrovnání se se zmatky současné západní kulturní civilizace. Ve svých pracech, těžících také z dějin i současnosti umění, upozorňují na smysl i relativitu našich biologicky podmíněných životů, a konečně i celé člověčí existence. Syntéza impulsů, z nichž je patrně nejvýraznější právě hyperrealistická tendence, která se vine sochařstvím od pop-artu až do současnosti, je v Richardově podání dovedena do osobitého postoje, v němž převládají apokalyptické vize. Ty by nás měly šokovat, překvapovat, vzrušovat, dráždit, ale třeba i chlácholit, neboť kdo co víme o skrytých zákrutech lidských duší, včetně té mé i vaší. Zajímavý je i osobní příběh sochaře, který po emigraci se svými rodiči do Kanady vystudoval v letech 1987 až 1992 Ontario College of Art v Torontu. V současné době však žije trvale v České republice.

Martin Dostál

[119]

Nahoru